BESTÅNDSDELARNA I FÖRSTÅELSE
FRÅN SCIENTOLOGI-HANDBOKEN