( ! ) Warning: mkdir(): File exists in /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/index.php on line 24
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000255816{main}( )../index.php:0
20.0001256408mkdir ( )../index.php:24

( ! ) Warning: file_put_contents(sites/default/files/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/index.php on line 27
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000255816{main}( )../index.php:0
20.0002256960file_put_contents ( )../index.php:27

( ! ) Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/index.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000255816{main}( )../index.php:0
20.0003256912mkdir ( )../index.php:30

( ! ) Warning: file_put_contents(sites/default/files/dxml_cache/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/index.php on line 31
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000255816{main}( )../index.php:0
20.0003256960file_put_contents ( )../index.php:31

( ! ) Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/index.php:24) in /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/includes/bootstrap.inc on line 1162
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000255816{main}( )../index.php:0
20.0005261792drupal_bootstrap( )../index.php:36
30.0301291640_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1110
40.0301292648session_start ( )../bootstrap.inc:1162

( ! ) Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/index.php:24) in /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/includes/bootstrap.inc on line 1162
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000255816{main}( )../index.php:0
20.0005261792drupal_bootstrap( )../index.php:36
30.0301291640_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1110
40.0301292648session_start ( )../bootstrap.inc:1162

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/index.php:24) in /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/includes/bootstrap.inc on line 726
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000255816{main}( )../index.php:0
20.0005261792drupal_bootstrap( )../index.php:36
30.0307294360_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1110
40.0374596672drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1188
50.0374596768header ( )../bootstrap.inc:726

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/index.php:24) in /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/includes/bootstrap.inc on line 727
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000255816{main}( )../index.php:0
20.0005261792drupal_bootstrap( )../index.php:36
30.0307294360_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1110
40.0374596672drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1188
50.0376596832header ( )../bootstrap.inc:727

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/index.php:24) in /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/includes/bootstrap.inc on line 728
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000255816{main}( )../index.php:0
20.0005261792drupal_bootstrap( )../index.php:36
30.0307294360_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1110
40.0374596672drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1188
50.0377596768header ( )../bootstrap.inc:728

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/index.php:24) in /var/www/root/sites/course.volunteerministers.org/web/includes/bootstrap.inc on line 729
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000255816{main}( )../index.php:0
20.0005261792drupal_bootstrap( )../index.php:36
30.0307294360_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1110
40.0374596672drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1188
50.0378596816header ( )../bootstrap.inc:729
איך לפתור קונפליקטים :: קרא את המאמר "איך למצוא צד שלישי".
מטלה >> 8. קרא את המאמר "איך למצוא צד שלישי".

איך למצוא צד שלישי

הדרך לא למצוא צד שלישי היא לחבר שאלון שמציג שאלות בפני כל אדם ואדם בדרכים שונות, "האם היית קורבן?" אל תשאל שאלות כמו "מי נהג כלפיך ברשעות?" או שאלות אחרות שתהיה להן נטייה לעורר תשובות שהתייחסו אל האדם כקורבן. סוג זה של שאלות לא יאתר את האדם שמעורר קונפליקטים בין אנשים, אלא עשוי רק לנקוב בשמם של מנהלים ואנשים אחרים בקבוצה שמנסים להביא אנשים לבצע את עבודתם ולהיות פרודוקטיביים!

כל אדם שנוקט את הגישה הזאת (1) לא מוצא שום צד שלישי ו-(2) גורם לאנשים להתמוטט גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית עד שהם אינם יכולים לתפקד מעמדת גרימה.

על פי הגדרה, צד שלישי הוא מי שעל-ידי דיווחים כוזבים יוצר בעיות בין שני אנשים, בין אדם לקבוצה, או בין קבוצה לקבוצה אחרת.

מטרת החקירה, אם כן, היא לגלות מי הפיץ דו"חות כוזבים כדי לעורר קונפליקטים בין אנשים או קבוצות. כדי למצוא צד שלישי יש לשאול את אלה המעורבים בסכסוך שאלות בכיוונים הבאים:

1. א. האם נאמר לך שאתה בצרות?
ב. מה נאמר?
ג. מי אמר את זה?
2. א. האם נאמר לך שמישהו היה רע?
ב. מה נאמר?
ג. מי אמר את זה?
3. א. האם נאמר לך שמישהו היה לא בסדר?
ב. מה נאמר?
ג. מי אמר את זה?
4. א. האם נאמר לך שקבוצה היתה רעה?
ב. מה נאמר?
ג. מי אמר את זה?

שאלון זה צריך לכלול הגבלה כגון "בעבודתך_____?" או "בנישואיך_____?" או "במשפחה הזאת_____?"

לשאלון זה עשויות להיות תשובות רבות, לכן השאר מקום מספיק לכל שאלה.

על-ידי הצלבת השמות שניתנו, תקבל שם אחד שיופיע הרבה יותר פעמים מהשאר. הדבר נעשה על ידי ספירת השמות. לאחר מכן אתה חוקר את האדם הזה.

כאשר תפעל על פי נוהל זה תגלה מי בדיוק עורר קונפליקטים, ובכך תפתח את הדלת לפתרונם.

כשכלי זה בידיך תוכל לשנות מצבים בין בני משפחה, עמיתים וקבוצות שאיתם אתה בא במגע, ותשיב את ההרמוניה על כנה.

פתרון כזה לקונפליקטים שבעבר לא ניתן היה לפתור אותם לא היה קיים מעולם לפני סיינטולוגיה. זהו הפתרון להמון תחלואים שהדאיגו את האדם מזה זמן רב.לגרום להופעה של רגש, נטייה, מחשבה או תגובה; להעיר רגש, נטייה או מחשבה שהיו רדומים.

מחלות, בעיות כרוניות, צרות.