OPPGAVE >> 11. Les «Statistiske trender, tolkning av statistikker».

STATISTISKE TRENDER,
TOLKNING AV STATISTIKKER

Tolkningen av statistikker omfatter trender.

Med trend menes statistikkers tendens til gjennomsnittlig å gå oppover, være på samme nivå eller å gå nedover over flere uker eller til og med måneder, så lenge situasjonen vedvarer.

Jo nærmere man er stedet der statistikken lages, desto raskere kan den justeres og desto mindre er tiden man trenger per statistikk for å tolke den.

Man kan tolke sin egen personlige statistikk fra time til time.

Lederen for en avdeling eller en del av en organisasjon kan tolke den på daglig basis.

Overhodene for en større del av organisasjonen trenger noen dagers statistikk.

En ansvarlig leder eller sjef ville bruke statistikken for en uke.

En ledelsesgruppe som befant seg lenger unna, ville bruke en trend (som ville være flere uker) i divisjonsstatistikker til å tolke ut fra.

Kort og godt, jo nærmere man er en statistikk, jo lettere er det å tolke den, og jo lettere er det å forandre den.

Man vet at man ikke hadde noen statistikk på mandag – man var ikke på jobben. Så på tirsdag prøver man å gjøre opp for det.

I den andre enden av skalaen ville et mer fjerntliggende ledelsesorgan bruke en trend på uker for å se hva som foregikk.

Avlesning av statistikktrender

En trend er en tendens til en generell kurs eller retning.

Trender kan være alt fra Fare til Power, avhengig av helningen og hvor bratt den er. Det er også mulig å ha en ikke-eksistens-trend.

 

Markert basert på uker:
En Ikke-eksistens-trend ville se slik ut:
Dette ville også være en Ikke-eksistens-trend:
Dette ville være en Fare-trend:
Dette ville være en Krise-trend:
Dette ville være en Normal-trend:
Enhver svak stigning over samme nivå er Normal.
Dette ville være en Overflods-trend:
Denne grafen viser en Overflod som går over
i Power:
 

leder for en Scientologikirke-organisasjon, ansvarlig for planlegging og å kjøre organisasjonen, såvel som for dens statistikker og av organisasjon statistikk.