OPPGAVE >> 18. Les «Tilstander under ikke-eksisterende».

TILSTANDER UNDER IKKE-EKSISTERENDE

Det finnes også operasjonstilstander under ikke-eksisterende.

Tilstanden belastning

Under Ikke-eksistens finnes tilstanden Belastning. Vesenet har sluttet å være ganske enkelt ikke-eksisterende som et medlem av teamet, og har fått preg av å være en fiende.


En person er i en tilstand av belastning når han går mot ordrene, intensjonene og handlingene til gruppen, og ikke kan stoles på.

Den blir tildelt der det forvoldes skjødesløs eller ondsinnet og bevisst skade på prosjekter, organisasjoner eller aktiviteter. Det bedømmes som ondsinnet og bevisst fordi det har blitt utstedt ordrer mot det, eller fordi det strider mot intensjonene og handlingene til resten av teamet eller formålet til prosjektet eller organisasjonen.

Det er en belastning å la en slik person være ubevoktet, siden personen kan gjøre eller fortsette å gjøre ting for å stoppe eller hindre fremgangen til prosjektet eller organisasjonen, og en slik person kan ikke stoles på. Ingen disiplin eller tildeling av tilstander over den har vært til noen nytte. Personen har bare fortsatt å rote det til.

Tilstanden blir vanligvis tildelt når flere tilstander av Fare og Ikke-eksistens har blitt tildelt, eller når det har blitt oppdaget et langvarig, uendret atferdsmønster.

Når alle andre ser etter årsaken til at post forsvinner, ville et slikt vesen i det skjulte fortsette å miste posten.

Tilstanden blir tildelt til gagn for andre, slik at de ikke vil snuble fordi de stoler på personen på noen måte.

Formelen for Belastning er:

    1.    Avgjør hvem som er ens venner.

    2.    Tildel fiendene til gruppen man har foregitt å være en del av et effektivt slag, på tross av personlig fare.

    3.    Gjør opp for skaden man har forvoldt, ved et personlig bidrag langt utover de vanlige kravene til et gruppemedlem.

    4.    Søk om gjenopptakelse i gruppen, ved å spørre om tillatelse fra hvert medlem av den til å få slutte seg til den igjen, og bare slutte seg til den igjen med tillatelse fra majoriteten, og gjenta (2) og (3) og (4) i fall det avslås, inntil man tillates å bli et gruppemedlem igjen.

Tilstanden tvil

Når man ikke kan bestemme seg angående et individ, en gruppe, en organisasjon eller et prosjekt, eksisterer det en tilstand av tvil.

Hvis man ikke kan bestemme seg angående en situasjon, foreligger det en tilstand av tvil.

Formelen er:

    1.    Informer deg selv på oppriktig vis om de faktiske intensjonene og aktivitetene til den gruppen, prosjektet eller organisasjonen, og fei til side alle fordommer og rykter.

    2.    Studer statistikkene til individet, gruppen, prosjektet eller organisasjonen.

    3.    Avgjør ut fra grunnlaget av «det største gode for det største antallet dynamikker» hvorvidt den bør angripes, skades eller undertrykkes eller hjelpes.

    4.    Evaluer deg selv eller din egen gruppe, prosjekt eller organisasjon med hensyn til intensjoner og målsettinger.

    5.    Evaluer dine egne eller din gruppes, ditt prosjekts eller din organisasjons statistikker.

    6.    Slutt deg til eller forbli i eller gjør deg til venns med den som beveger seg mot det største gode for det største antallet dynamikker, og kunngjør dette faktumet offentlig for begge sider.

    7.    Gjør alt som er mulig for å forbedre handlingene og statistikkene til personen, gruppen, prosjektet eller organisasjonen du har forblitt i eller sluttet deg til.

    8.    Avfinn deg med å gå opp gjennom tilstandene i den nye gruppen hvis du har byttet side, eller tilstandene i gruppen du har forblitt i, hvis vaklingen fra den har senket din status.

Tilstanden fiende

Når en person er en erklært og bevisst fiende av et individ, en gruppe, et prosjekt eller en organisasjon, eksisterer det en tilstand av fiende.

Skadelige handlinger indikerer en tilstand av fiende

Formelen for tilstanden Fiende er bare ett trinn:

Finn ut hvem du virkelig er.

Tilstanden forræderi

Forræderi er definert som svik etter tillit.

Formelen for Forræderi er svært korrekt og faktisk «Vit at du er».

Man vil grusomt nok oppdage at en person som aksepterer en post eller posisjon og så ikke fungerer som den, uunngåelig vil opprøre eller ødelegge en eller annen del av en organisasjon.

En som sviker de plikter som er blitt ham betrodd er i en tilstand av forræderi.

Ved ikke å vite at han er ___________ (postnavn), begår han faktisk forræderi.

Resultatene av dette kan finnes i historien. Å unnlate å være det man har post- eller stillingsnavnet til, vil resultere i et svik mot funksjonene og formålene til en gruppe.

Nesten alle organisatoriske forstyrrelser stammer fra dette ene faktumet:

En person i en gruppe som har akseptert en post og ikke vet at han er en bestemt tildelt eller utpekt beingness, er i Forræderi mot gruppen.

Formelen for tilstanden Forræderi er:

Finn ut at du er.

Tilstanden forvirring

Den laveste tilstanden er en tilstand av forvirring.

I en tilstand av Forvirring vil vesenet eller området være i en tilstand av tilfeldig bevegelse. Det vil ikke være noen virkelig produksjon, bare uorden eller forvirring.

For å komme ut av Forvirring, må man finne ut hvor man er.

Man vil se at fremgangen oppover vil være, i Forvirring, finn ut hvor du er; i Forræderi, finn ut at du er; og i Fiende, finn ut hvem du er.

Tilfeldig, nytteløs aktivitet uten noen virkelig produksjon er tegn på en tilstand av forvirring

Formelen for Forvirring er:

Finn ut hvor du er.

Merk: Det er viktig at personen som er i Forvirring får oppklart definisjonen av forvirring. (Dette gjøres før selve formelen blir startet.)

Definisjoner:

    1.    Ethvert sett av faktorer eller omstendigheter som ikke ser ut til å ha noen umiddelbar løsning.

I videre forstand er en forvirring i dette universet tilfeldig bevegelse. Hvis du stilte deg opp på et sterkt trafikkert sted, ville du sannsynligvis føle deg forvirret av all bevegelsen som suste rundt deg. Hvis du stilte deg opp i en kraftig storm, med blader og papirer som fløy forbi, ville du sannsynligvis føle deg forvirret.

En forvirring er en forvirring bare så lenge alle partiklene er i bevegelse. En forvirring er en forvirring bare så lenge ingen faktor er klart definert eller forstått.

Forvirring er den grunnleggende årsaken til dumhet.

En forvirring kunne bli kalt en «ukontrollert vilkårlighet». Bare de som kan utøve en viss grad av kontroll over denne vilkårligheten, kan håndtere forvirringer. De som ikke kan utøve kontroll, frembringer faktisk forvirringer.

    2.    Alt en forvirring er, er strømmer som ikke er satt i system. Partiklene kolliderer, spretter fra hverandre og holder seg i området. Dermed er det ikke noe produkt, fordi for å få et produkt må noe strømme ut.

Tilleggsformelen for tilstanden Forvirring er:

    1.     Lokaliseringsprosessing på området man er i.

Lokaliseringsprosessing er en Scientologi-teknikk som gjøres for å orientere og få en person i kommunikasjon med sine omgivelser. Dette gjøres ved å peke på visse gjenstander og be personen: «Se på den/det __________ (gjenstand)», og anerkjenne personen når han har gjort det. Gjenstandene kunne inkludere slike ting som et tre, en bygning, en gate, osv. Dette gjøres inntil personen er lykkeligere og opplever en eller annen form for erkjennelse.

    2. Sammenligning av hvor man er med andre områder hvor man var.

    3. Gjenta trinn 1.

en trang til å overleve langs en bestemt kurs; en trang mot eksistens i et område av livet. Det finnes åtte dynamikker: første, selvet; andre, sex og familieenheten; tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske universet; sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste vesen.

tilstand eller stadium av væren; eksistens. Beingness henviser også til antagelsen av eller det å velge en identitetskategori. Beingness kan antas av en selv eller gis til en eller oppnås. Eksempler på beingness ville være ens eget navn, profesjon, ens fysiske kjennetegn, ens rolle i et spill – hver av dem eller alle disse kunne kalles ens beingness.

en prosesstype som hjelper en person med å orientere seg og å sette ham i kommunikasjonen med omgivelsene sine.