OPPGAVE >> 18. Les «Stoffrundownet».

STOFFRUNDOWNET

Selv om Renselsesprogrammet er et vitalt trinn i håndteringen av virkningene stoffer har, er det ingen fullstendig håndtering i seg selv. 

Fullstendig frihet fra stoffer og deres ødeleggende konsekvenser krever at personen også direkte tar for seg de mentale inntrykksbildene som er forbundet med det å ha tatt stoffer. Selv om Renselsesprogrammet kvitter en med stoffrester som holder mentale inntrykksbilder i konstant restimulering, eksisterer disse bildene fortsatt. De kan bli restimulert av sanseinntrykk fra omgivelsene og påvirke personen negativt, under hans bevissthet og utenfor hans kontroll, en faktor som både er lumsk og ekstremt skadelig. 

Prosessingen som direkte tar seg av disse bildene, kalles Stoffrundownet. Det blir levert av høyt trente utøvere i Scientologikirker og -misjoner. 

Vanligvis gjør en person nøyaktige opptak i sinnet sitt av sanseinntrykk av det fysiske universet.
Men stoff kan få disse opptakene til å floke seg og kraftig forvrenge det han sanser, og senere hans erindring av hva som faktisk skjedde.

Et rundown er en serie trinn, utformet for å håndtere et spesifikt aspekt ved en persons liv eller vanskeligheter, og med et kjent sluttresultat. Resultatet av Stoffrundownet er frihet fra de skadelige virkningene av stoffer, alkohol og medisiner, og frihet fra behovet for å ta dem. 

En persons sanseinntrykk og registreringer av det fysiske universet når han bruker stoffer, er unøyaktige for å si det mildt, da de er en kombinasjon av tidligere hendelser, fantasi og de faktiske hendelsene som skjedde på den tiden. En person kan ha bilder fra tidligere opplevelser rotet sammen med sine sanseinntrykk i nåtid. Bildene i sinnet hans er altså grunnleggende sett blandet sammen i en eller annen grad. Følgelig er både hukommelsen og tenkeevnen svekket. 

Med prosessing på Stoffrundownet kan en person lokalisere kilden til enhver skadelig mental virkning av stoffer, alkohol og medisin.
Personen kan bli fri fra disse skadelige mentale virkningene, og i tillegg bli fri fra behovet for noen gang å ta stoffer igjen.

Stoffrundownet håndterer flere viktige aspekter ved tidligere stoffbruk. Først går man med presise prosedyrer direkte løs på opplevelser personen hadde mens han tok stoffer. Dette frigjør oppmerksomhet som ble fastlåst til disse opplevelsene, slik at de ikke lenger virker inn på ham. 

Jo mer en person har fått frigjort sin oppmerksomhet fra tidligere hendelser, i desto større grad blir han i stand til å takle livet sitt. Han føler seg klarere, har sterkere sanser, er mer i stand til å kontrollere seg selv og tingene i omgivelsene sine, og han blir mer i stand til å fungere rasjonelt sammen med andre.

En annen faktor Stoffrundownet tar for seg, er at en person som har tatt stoffer, også har en mengde ubehagelige fysiske, følelsesmessige og mentale fornemmelser forbundet med dem. Ved å oppdage og undersøke kilden til disse, frigjøres den skadelige energien som er forbundet med dem i sinnet. 

Endelig, prosessingen går rett til kjernen av saken og lokaliserer de grunnleggende årsakene til at personen tok stoffer. En person hadde opprinnelig en grunn for å ty til stoffer – fysisk lidelse eller håpløshet. Stoffproblemet er således hovedsakelig åndelig. Vesenet led av en eller annen grunn, og stoffer ble en måte å lindre dette på. 

Personen så på stoffer, alkohol eller medisin som et botemiddel for uønskede følelser eller tilstander – som kunne omfatte et nesten uendelig spekter, og omfatte alt mulig fra fysisk smerte til angst eller mangel på selvtillit. Man må derfor finne ut hva som faktisk var galt før stoffer ble løsningen eller «botemiddelet» hans.

Hvis man ikke tar for seg denne opprinnelige grunnen, blir behovet for eller trangen til å ta stoffer, medisiner eller alkohol værende. Prosessing tar seg ikke bare effektivt av virkningene av stoffer, men gjør personen i stand til å oppdage og fjerne årsakene som fikk ham til å ta dem i utgangspunktet. Dermed eliminerer han fullstendig ethvert ønske om å bruke eller basere seg på dem i fremtiden. 

Stoffrundownet tar seg dermed av og håndterer de uønskede følelsene personen hadde både under og forut for bruken av stoffer, alkohol eller medisin. Trangen til å fortsette å bruke stoffer eller alkohol er fjernet, slik at personen ikke har noe behov for noen gang å ty til dem igjen. 

Ved å fullføre denne prosessingen, er personen endelig fri fra enhver virkning av stoffer. 

Alle disse trinnene kreves for å håndtere den mentale og åndelige skaden fra tidligere bruk av stoffer fullstendig.

en trinnvis rekkefølge som er konstruert til å håndtere et bestemt aspekt av en persons liv eller vanskeligheter og som har et bestemt forventet sluttresultat.

hele rekken eller omfanget av noe, arrangert etter grad, kvalitet osv.; en bred rekke av varierte men relaterte ting, der de individuelle trekkene danner en fortsatt rekke eller sekvens, spesielt med motsatte verdier som begrensningene deres.

en rekke prosesser som er rettet mot mentale inntrykksbilder forbundet med å ta stoff. Resultatet av Stoffrundownet er frihet fra de skadelige virkningene av stoffer, alkohol og medisiner, og frihet fra behovet for å ta dem.