OPPGAVE >> 1. Les «Administrativ skala».

ADMINISTRATIV SKALA

Det å oppnå sine mål, uansett hvor stor eller liten bestrebelsen er, avhenger av at mål, hensikter og aktiviteter blir brakt i overensstemmelse med hverandre og organisert. 

Et mål er ikke noe man bestemmer seg for og som så mirakuløst blir til et resultat bare fordi man bestemte seg. For å oppnå et mål er det nødvendig at man gjennomfører bestemte handlinger i den virkelige verden. Disse forårsaker forandringer til det bedre og gjør at man nærmer seg målet.

Man kan arbeide i retning av et mål, men oppdage at man ikke har fremgang med handlingene sine. Dette forekommer ikke bare i livet til et individ, men også for en organisasjon, stat eller nasjon av en hvilken som helst størrelse. Dette kan være et resultat av at planene, handlingene og de andre faktorene ikke er samordnet med hverandre for å oppnå målet. 

Det er i virkeligheten flere emner som til sammen utgjør en aktivitet. Hvert av disse må fungere på en samordnet måte for at man skal klare å oppnå det målet man har satt seg. 

Det er blitt utviklet en skala i Scientologi som gir en rekkefølge (og relativ rangorden) for emner som har å gjøre med organisering. 

ADMINISTRATIV SKALA
MÅL
Et mål er en kjent målsetting som handlinger er rettet mot for at det skal oppnås.
FORMÅL
Et formål er et mindre mål som gjelder for spesifikke aktiviteter eller emner. Det uttrykker ofte fremtidige intensjoner.
POLICY
Policy består av de operasjonelle reglene eller retningslinjene for organisasjonen som ikke er gjenstand for endringer.
PLANER
En plan er en kortsiktig, bred hensikt, uttenkt for å håndtere et bredt område med det for øye å korrigere eller ekspandere det, eller for å blokkere eller hindre en motstand mot ekspansjon.
PROGRAMMER
Et program er en rekke trinn i rekkefølge for å utføre en plan.
PROSJEKTER
Et prosjekt er en rekkefølge av skritt som er skrevet for å utføre et trinn i et program.
ORDRER
En ordre er en muntlig eller skriftlig instruks om å utføre et trinn i et program eller anvende generell policy.
IDEELLE SCENER
En ideell scene uttrykker hva en scene eller et område burde være. Hvis man ikke har forestilt seg en ideell scene som man kan sammenligne den eksisterende scenen med, vil man ikke være i stand til å gjenkjenne avvik fra den.
STATISTIKKER
En statistikk er et antall eller en mengde sammenlignet med et tidligere antall eller en mengde av samme ting. Statistikker henviser til mengden av arbeid utført eller verdien av det i penger.
VERDIFULLE
SLUTTPRODUKTER
Et verdifullt sluttprodukt er et produkt som kan utveksles med samfunnet for varer eller tjenester.

Man jobber seg oppover og nedover denne skalaen INNTIL DEN (PÅ HVERT PUNKT) ER I FULL OVERENSSTEMMELSE MED DE RESTERENDE PUNKTENE. 

Kort sagt, for at man skal lykkes, må alle disse punktene på skalaen være i overensstemmelse med alle andre punkter på skalaen for det samme emnet. 

La oss ta «golfballer» som et emne for skalaen. Da må alle disse skalapunktene være i overensstemmelse med hverandre om emnet golfballer. Det er en interessant øvelse. 

Skalaen gjelder også for et destruktivt emne. Som «kakerlakker». 

Når et punkt på skalaen ikke er i overensstemmelse med de andre punktene, vil prosjektet hindres eller mislykkes. 

Hvor dyktig alle disse punktene blir brakt i overensstemmelse og omsatt til handling innenfor en aktivitet, kalles LEDELSE. 

Gruppemedlemmer blir bare opprørte når ett eller flere av disse punktene ikke er i overensstemmelse med resten og i det minste litt gruppeenighet. 

Grupper virker kun langsomme, ineffektive, ulykkelige, inaktive eller kranglevorne når disse punktene ikke stemmer overens med hverandre, ikke er gjort kjent og ikke er samordnet. 

Enhver aktivitet kan forbedres ved å debugge denne skalaen, eller utarbeide den i overensstemmelse med gruppeaktiviteten. 

Ettersom mangel på realitet fostrer minsket kommunikasjon og minsket affinitet, følger det at uvirkelige punkter på skalaen (som ikke er i overensstemmelse) produserer opprørtheter og misnøye. 

Følgelig vil det være høy enighet, høy kommunikasjon og høy affinitet i gruppen når disse skalapunktene er i god overensstemmelse med hverandre og med gruppen. 

Når gruppens sedvaner er i overensstemmelse på denne måten og blir fulgt av gruppen, får man en etisk gruppe, og dette fastsetter også hva gruppemedlemmene så vil anse som skadelige handlinger som er mot overlevelse i gruppen. 

Denne skalaen og delene av den samt evnen til å få dem på linje med hverandre, er et av de mest verdifulle verktøyene i organisering.

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige forandringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet i løpet av en tredjedel av et århundre av L. Ron Hubbard. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som «studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».

rekkefølge bestemt av rang. Rang er en rekkefølge av betydning, viktighet, klasse.

en utveksling av ideer gjennom rom mellom to personer.

kjærlighet, det å like eller enhver annen følelsesmessig holdning; graden av hengivenhet. Den grunnleggende definisjonen av affinitet er betraktningen om avstand, enten den er god eller dårlig.

skikker, sosial atferd og moralverdier til en bestemt gruppe.